Desátý Havířský bál se za podpory statuárního města Ostravy konal v sobotu 25. února 2023 v BrickHouse.