Fotografie zachycující momenty z historie ostravského hornictví z Archivu města Ostravy.