Slavnostní zahájení, kde jsme přivítali zvané zástupce spolků v prostorách BrickHouse, se konalo 8. září večer. Bylo pro ně připraveno setkání s členy vedení města, organizátory a tradiční kulturní program.