V Přívoze stojí jediná dochovaná hornická voliéra v kraji. Na odpolední akci pro děti i dospělé představíme nejen voliéru a její obyvatele, ale také téma využívání harckých kanárků v ostravských dolech formou terénní přednášky a ateliéru pro děti. Na hornickou voliéru spolu se spolkem chovu harckých kanárů Přívoz nainstalujeme naučnou ceduli o voliéře a historii práce s harckými kanáry v ostravských dolech. Budete se moci setkat s pamětníkem a jedním ze zakladatelů voliéry Janem Dudou a se členy chovatelského spolku, se kterými společně okrášlíme interiér voliéry. Na místě uděláme rovněž ateliér pro děti, zaměřený na téma kanárci v dolech. Sraz v pátek 22. 9. v 16.00 u voliéry v Přívoze na ulici Zákrejsova (naproti Archivu města Ostravy).


 

Program:

16:00-18:00 Ptačí ateliér pro děti a rodiče

18:00 Křest naučné cedule u hornické voliéry, křest pexesa Hornická Ostrava, skládačky Ostravské hornické stezky a bulletinu Krásná Ostrava

Úvodní slovo:

Petr Veselka, starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Jan Duda, spoluzakladatel a dlouholetý správce voliéry

Marta Vyslocká, předsedkyně chovatelského spolku, který se o voliéru aktuálně stará

Tomáš Majliš,  autor textů k pexesu Hornická Ostrava a skládačce Po stopách (ne)známých hornických památek Ostravy

Monika Horsáková, editorka bulletinu Krásná Ostrava

Koná se v rámci projektu Fajront, kterým si letos na podzim celá Ostrava formou nejrůznějších kulturních aktivit připomíná historii ostravského hornictví. 

Za finanční podpory:

Statutární město Ostrava

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Ministerstvo kultury ČR

Nadace české architektury