V Ostravě byla předána ocenění Český permon 2023. Ocenění si nominovaní převzali v nejstarším ostravské kostele sv. Václava v sobotu 9. září 2023. Cenu uděluje každoročně Sdružení hornických a hutnických spolků, cílem je ocenit osobnosti, spolky a instituce, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj a udržování hornických tradic.  Ocenění je udělováno v pěti kategoriích, mimořádnou cenu v páté kategorii uděluje hostitelské město. Nominovat oceněné v této kategorii mohla i veřejnost.

Český permon v kategorii hornický folklór byl udělen SPŠ-VOŠ Příbram a cechu PHH za udržování dlouholeté tradice skoku přes kůži v Příbrami. Skok přes kůži je starodávnou tradicí přijímání báňských studentů do hornického cechu. Zrod této aktivity sahá do německého Freibergu roku 1766. V českých zemích je tradice zapisována od roku 1852 u studentů příbramského učiliště (později Vysoká škola báňská v Příbrami) a následně i u studentů Střední průmyslové školy hornicko-geologické v Příbrami.

Za rekonstrukci grafitového dolu Český Krumlov získal ocenění v kategorii záchrana technických památek Ing. Viktor Weis. Oceněný obnovil turistické prohlídky podzemí a vrátil do Českého Krumlova jedinečnou možnost svézt se 1 500 metrů v podzemí důlním vláčkem, dozvědět se více o těžbě a zpracování grafitu i mnohé další.

Cena v kategorii počin roku putovala do města Oder za propagaci hornické činnosti na Odersku, kde se dolovalo již ve středověku. Nejprve se hledala ložiska drahých kovů, po ukončení rudného hornictví počala těžba stavebního kamene. Město vybudovalo naučnou stezku Stříbrný chodník, turisté mohou putovat hornickou krajinou na Pohořském kopci. Přibyla naučná stezka k bývalému Flascharovu dolu, historickému důlnímu dílu na těžbu štípané břidlice, která skončila po roce 1918. A cena v kategorii počin roku byla udělena také dětské léčebně se speleoterapií v Ostrově u Macochy. Stavba byla dokončena v roce 2022, léčebné pracoviště rozšířila Císařská jeskyně, která je provozována jako činnost prováděná hornickým způsobem (cena bude předána později).

Cena za celoživotní dílo byla udělena třem osobnostem. Ing. Jiřímu Nerudovi, Ph. D., Ing. Stanislavu Kubovi a Ing. Pavlu Davidovi. Život oceněných je naplněn hornictvím a zasloužili se o udržování hornických tradic.

Ostrava udělila ocenění v páté kategorii Ing. Lumíru Placovi, emeritnímu řediteli Hornického muzea na Landeku. V době působení bylo v muzeu obnoveno mnoho exponátů, rozšířeny prohlídkové trasy muzea. Pan Plac dokázal zaujmout o generace mladší posluchače i kolegy, je nadšeným propagátorem hornických tradic a zvyků. Cenu oceněnému předal primátor města Jan Dohnal.

Ocenění Český permon vyhlašuje a udílí Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, které vzniklo 15. 11. 2006. Hlavním cílem sdružení je udržování hornických a hutnických tradic, včetně záchrany, obnovy a zpřístupňování nemovitých i movitých památek. Sdružení se zásadním způsobem podílí na pořádání Setkání hornických měst a obcí, zajišťuje koordinaci a informuje o akcích hornických a hutnických spolků v Evropě. Je členem Sdružení evropských hornických a hutnických spolků. Úzce spolupracuje se Združeniem baníckych spolkov a cechov Slovenska.