Datum a čas konání: 08.09.2023 | 09:00 - 17:00

Místo konání: Ostravské muzeum

Multimediální site-specific projekce vychází z hornické symboliky a kontextu konkrétního místa, resp. současného účelu budovy staré radnice, dnes muzea, kde se uchovávají historické, umělecké a industriální artefakty, vč. geologických nálezů a biotopu hald se specifickými rostlinnými a živočišnými druhy. Audiovizuální instalace je zamýšlená jako večerní – noční „vzpomínka“ na hornickou minulost a oživení vstupního prostoru muzea v podloubí s odkazem na noční život dnes již zaniklých starých laub. Instalace je realizována ve spolupráci se spolkem Audio Video Bass, z.s., (www.audiovideobass.cz) a kolektivem Shakhta Records. Projekce bude probíhat v závislosti na setmění, přibližně od 19 do 23 hodin. Koná se od od 8.-10. září.