Datum a čas konání: 26.09.2023 | 17:00 - 20:00

Místo konání: Muzeum

Historik a spoluautor výstavy Žofinská huť v Moravské Ostravě (1873-1972) Roman Bertha představuje dnes už neexistující Žofinskou huť, která sehrála významnou roli v novodobých dějinách města a byla po sto let jeho nepřehlédnutelnou dominantou. Pozornost věnuje také důležitým železárnám na Moravě a ve Slezsku, především Vítkovickým železárnám, jejíchž součástí byla Žofinská huť od roku 1888. Přiblížena bude také železniční doprava Rakouska-Uherska ve vztahu k hutnictví železa, zejména Košicko-bohumínská dráha.