Datum a čas konání: 10.09.2023 | 16:00 - 20:00

Místo konání: Halda EMA

Výstava, literární čtení, komentovaná procházka a ateliér pro děti
Odpolední program pro děti i dospělé. Ostravské haldy jsou nejen reliktem hornické činnosti, unikátním prostředím z hlediska hornické minulosti a přírodního bohatství, ale jsou také magnetem pro umělce, kteří zde v minulosti pořádali a dodnes pořádají nejrůznější kulturní akce. Odpolední program se bude z různých úhlů pohledu zabývat tím, v čem jsou ostravské haldy unikátní.  

Program

14.00 A kdo myslí na mravence? – ateliér pro děti i pro dospělé
Halda zarůstá nebo se rekultivuje, je to pozůstatek světa, který je stále přítomný ve vzpomínkách a všelijakých materiálech, ale pomalu zaniká. Haldu vytvořili lidé, ale funguje jako součást krajiny, a jako takovou ji neužívají pouze lidé, ale převážně jiní tvorové. A ti si na ní také zaslouží vyžití. Je zde jedna lavička pro lidi, aby se mohli kochat vyhlídkou na Ostravu, ale co například takoví mravenci? Ti ze své perspektivy převážně při zemi třeba ani nemají dobrou představu o tom, co se pod nimi rozprostírá. V rámci dílny na haldě tak budeme vytvářet zázemí a odreagování právě pro tyto obyvatele haldy, pro ty, kteří na ní skutečně žijí a její horké jádro je jejich každodenním topením. Ateliér vede Hynek Chmelař
 
16.00 Za teplomilnými rostlinami haldy – procházka s botaničkou Zdenkou Rozbrojovou
Jaké rostliny přežijí na místě, které stále prohořívá? Pojďte s námi objevovat unikátní teplomilnou stepní flóru, rostoucí na červeném svahu haldy Ema mezi bělostnými obláčky plynů, jež vyvěrají z jejích útrob.  
 
17.00 Performativní procházka na haldě Ema
Halda se na den stane místem, kde se můžete setkat s různými zvuky, osobními příběhy a artefakty. Na haldě se budou zpívat hornické písně, které budou znít z úst skutečných horníků, psát dopisy s tajemstvími nebo příběhy, které posléze uchováme do schránky a tu na haldě ukryjeme. S hornictvím je úzce spojeno i téma péče, a tak na haldu dopravíme i „lázně“. A těšit se můžete i na živou sochu horníka.
 
19.00 Literární čtení z kopce nahoru
Jak mladá básnická generace vnímá svůj vztah k Ostravě, její postindustriální krajině a hornické minulosti? Přijďte si poslechnout básně autorů a autorek narozených v 90. letech na haldu Ema, místo, které je jedním z emblematických symbolů hornické minulosti Ostravy, avšak může také vybízet – svou situovaností doslova i metaforicky – k novým výhledům vstříc budoucnosti, k přehodnocování a hledání nových cest.
Na haldě také bude pokřtěn první z nového cyklu literárních sborníků. 
 
Akce se koná za finanční podpory statutárního města Ostravy, Ministerstva kultury ČR, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a Nadace české architektury.