Datum a čas konání: 01.09.2023 |

Celodenně

Místo konání: Zámecká, nám. Svatopluka Čecha, sídliště Šalamouna

Jedná se o putovní výstavu, která shrnuje prostřednictvím historických i současných fotografií činnosti uhelného hornictví na území dnešního městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Výstava se uskuteční v září postupně na několika místech: ulice Zámecká, nám. Svatopluka Čecha, sídliště Šalamouna.
Na výstavě budou na fotografiích a v doprovodných textech představeny doly z území dnešní MOaP – Antonín, Hlubina, Jindřich, Jiří, Karolina, Šalomoun, František, Odra (Oderka). Současně také další neoddělitelné motivy uhelného hornictví centra Ostravy – dělnické kolonie, koksovna Karolina, dopravní lanovka, halda dolu František, Hornická poliklinika, Horní škola, Hornický dům, obchodní dům Horník, zábavní park Tivoli, sochy a reliéfy odkazující k důlní činnosti apod. Všechny fotografie budou doprovázeny populárně-naučnými texty a komentáři.
Součástí výstavy bude i prezentace historie harckých kanárků spjatých s hornictvím, jejichž voliéra v Přívozu funguje již od roku 1959 (jediná voliéra tohoto typu v kraji).
Ve spolupráci se základními školami obvodu proběhne projekt (výtvarná soutěž a následně výstava Kanárek v dole: Aby zpěv harckých kanárků zněl v Moravské Ostravě a Přívoze dál) jehož výstupem je výtvarné zpracování námětu harckých kanárků, jež se stanou součástí instalované výstavy Po stopách hornictví v Moravské Ostravě a Přívozu. Současně proběhne separátní výstava Kanárek v dole na radnici městského obvodu MOaP na nám. Dr. E. Beneše v měsíci září.