Datum a čas konání: 17.09.2023 | 14:00 - 16:35

Místo konání: Ostrava Michálkovice

Botanička Zdenka Rozbrojová provází rekultivovaným hlušinovým návozem Dolu Petr Cingr (sadem na Michalském náměstí) na značenou trasu přes haldu Petr Cingr. Odtud se k zaniklému Dolu Salma půjde lesním komplexem svažujícím se k Matuškově ulici. Překročením báňské dráhy v místě dřeviště Salma se trasa přehoupne k haldě Dolu Michálka. Vycházka končí na ulici Na Josefské u restaurace Seneka.
Spojení MHD: konečná zastávka trolejbusu č. 104
Délka trasy je asi 4,3 km. Předpokládaný konec vycházky: 16.30 hodin.